توزیع داروپخش پخش سراسری دارو و ملزومات پزشکی

استخدام در برترین شرکت توزیع دارویی کشور

فراخوان جذب و استخدام
بهترین نمایندگان فروش صنعت پخش کشور در شرکت توزیع داروپخش

از افراد حائز شرایط دعوت می گردد جهت پیوستن به تیم کهکشانی فروش شرکت توزیع داروپخش رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند:


Hr@ondpline.com
Hr@ondpline.com
Hr@ondpline.com

لطفا در موضوع ایمیل ارسالی حتما عنوان شغلی و شهر ذکر گردد