توزیع داروپخش پخش سراسری دارو و ملزومات پزشکی

گواهینامه کسب رتبه‌ ۶۵ در بین ۱۰۰ شرکت برتر ایران

کسب رتبه اول گروه توزیع و‌ پخش و رتبه‌ ۶۵ بین ۱۰۰ شرکت برتر ایران در رتبه بندی IMI100-سال مالی ۱۳۹۸

امسال در بیست و سومین سال انجام رتبه بندی ۱۰۰ شرکت بزرگ و تاثیر گذار در اقتصاد کشور که توسط سازمان مدیریت صنعتی برگزار شده، شرکت توزیع داروپخش موفق به کسب رتبه اول گروه توزیع و‌پخش و رتبه ۶۵ در بین ۱۰۰ شرکت برتر ایران شد.

لازم به ذکر است این رتبه بندی براساس شاخص فروش در سال مالی ۱۳۹۸ می‌باشد.