توزیع داروپخش پخش سراسری دارو و ملزومات پزشکی

                                                                                کسب رتبه اول گروه توزیع و پخش و رتبه 58 بین 100 شرکت برتر ایران در رتبه بندی IMI-100 - سال مالی 1397                                      

                    در بیست و دومین سال رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی (IMI100)، شرکت توزیع داروپخش موفق شد از نظر شاخص فروش، رتبه 58 را در بین 100 شرکت برتر ایران کسب نماید.

           شرکت توزیع داروپخش همچنین در بین گروه توزیع و پخش حائز رتبه نخست گردید. لازم به ذکر است این رتبه بندی بر اساس سال مالی 1397 انجام شده است.