توزیع داروپخش پخش سراسری دارو و ملزومات پزشکی

آگهی مناقصه

شرکت توزیع داروپخش در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور با ظرفیت 319Kva  جهت مرکز اهواز از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط شرکت در مناقصه که دارای سابقه کاری در این زمینه می‌باشند دعوت می‌شود ظرف مدت پنج روز از تاریخ درج آگهی با در دست داشتن معرفی نامه جهت دریافت اسناد، اقدام نمایند.

تضمین شرکت درمناقصه: 30 میلیون ریال.

هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می‌باشد

نشانی محل دریافت مدارک: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر،  خیابان بابک بهرامی، پلاک 88 – دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت توزیع داروپخش