توزیع داروپخش پخش سراسری دارو و ملزومات پزشکی

توزیع داروپخش و کسب رکورد دیگری در فروش

 

در واپسین روزهای پائیز 1398 به همت کلیه همکاران شرکت توزیع داروپخش با فروش 3030 میلیارد تومان، هدف سال گذشته محقق گردید.

کارکنان توزیع داروپخش دست در دست یکدیگر با همراهی و همدلی برای اعتلاء و ارتقاء سازمان خود تلاش می نمایند. از اینکه توفیق داشتم پاییزی طلایی را در کنار همکاران توانمند و فهیم خود سپری کنم و قبل از پایان این فصل دل انگیز، مجموع فروش سال 97 را نیز پشت سر گذاریم، خداوند بزرگ و مهربان را شاکرم و برای همه اعضاء خانواده همدل توزیع داروپخش موفقیت های روزافزون را آرزومندم. 

 

دکتر محمد دضا مرادی

مدیر عامل