توزیع داروپخش پخش سراسری دارو و ملزومات پزشکی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه

شرکت توزیع داروپخش ( سهامی عام )

 به شماره ثبت: 129209

و شماره شناسه ملی 10101725582

 

به اطلاع كليه سهامداران محترم شركت توزيع داروپخش (سهامی عام) يا نمايندگان قانوني آنان می رساند جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه شركت براي سال مالي منتهي به 1398/12/29 در ساعت 14 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 1399/02/31 در محل سالن اجتماعات تلاش واقع در تهران - بزرگراه چمران شمال - نرسيده به پل پارك وي- ورودي هتل استقلال- كوچه استقلال- مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش با دستور جلسه ذيل تشكيل مي گردد.

سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنها كه مايل به حضور در جلسه مذكور مي باشند، مي توانند 48 ساعت قبل از تشكيل مجمع به واحد سهام شركت واقع در تهران- خيابان وليعصر- بالاتر از خيابان وحيد دستگردي (ظفر)- خيابان شهيد بابك بهرامي- پلاك 88 مراجعه و با ارائه كارت ملي و يا وكالتنامه و يا معرفي نامه (حسب مورد) نسبت به اخذ برگه سهام ورود به جلسه اقدام نمايند. ضمناً ارائه اصل و رونوشت كارت ملي و شناسنامه در روز مجمع الزامي مي باشد.

دستور جلسه:

  1. استماع گزارش هیئت مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی
  2. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی عملکرد سال منتهی به 29/12/1398 .
  3. انتخاب اعضای هیئت مدیره.
  4. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.
  5. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار .
  6. تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره و حق حضور کمیته های تخصصی هیئت مدیره.
  7. تعیین پاداش هیئت مدیره.
  8. تقسیم سود .
  9. سایر موارد که در صلاحیت مجمع فوق می باشد.

 

 

هيأت مديره شركت توزيع داروپخش (سهامي عام)