توزیع داروپخش پخش سراسری دارو و ملزومات پزشکی

افزایش فروش 9 ماهه سال 1398

در واپسین روزهای پائیز 1398 به همت کلیه همکاران شرکت توزیع داروپخش با فروش 3030 میلیارد تومان، هدف سال گذشته محقق گردید.

 

یاران و همراهان همیشه قهرمان خانواده بزرگ توزیع داروپخش، در ادامه پیروزی های مکرر روزها و ماه های اخیر، کسب رکوردی دیگر در فروش صنعت پخش با حصول 400 میلیارد تومان در آذر ماه را به شما مجاهدان واقعی عرصه کسب و کار تبریک عرض می کنم .

نکته مهم این رکورد همراه بودن آن با کیفیتی مناسب و حفظ ترکیب فروش در بخش خصوصی و دولتی معادل ترکیب سنوات گذشته است.

 

دکتر محمد رضا مرادی

مدیر عامل 

توزیع داروپخش توزیع سلامتی