توزیع داروپخش پخش سراسری دارو و ملزومات پزشکی

برگزاری همایش آموزش استانداردهای توزیع و انبارش دارو در بندرعباس

همایش آموزش استانداردهای توزیع دارو با میزبانی شرکت توزیع داروپخش در هتل هرمز بندرعباس برگزار شد.

توزیع و حمل و نقل استاندارد دارو براساس استانداردهای جهانی، توزیع عادلانه مکمل‌های تغذیه‌ای و الزامات ایمنی و خطرات ایجاد شده در سیستم توزیع از مباحث اصلی این همایش بود.

دکتر مرادی، مدیرعامل شرکت توزیع داروپخش در این همایش، بر مکانیزه شدن انبارهای شرکت تاکید کرد و خبری ویژه از راه‌اندازی بزرگترین فروشگاه B2B آنلاین کشور تا پایان سال داد.

 وی افزود:
شركت توزيع داروپخش يک شركت پيشرو و پيش‌گام در راه‌اندازی لاين‌ها و خطوط جديد است.